Konyalı İş insanı Yıldırım, ‘Güçlü Türkiye için güçlü kooperatifler’


Konya’nın önemli iş insanları arasında yer alan Mimar Muzaffer Yıldırım, Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutladı. Yıldırım, yayımladığı mesajda, “Güçlü Türkiye İçin güçlü kooperatifler diyerek 21 Aralık Dünya Kooperatifçiler Günü’nü kutluyorum.” dedi.

“KOOPERATİFÇİLİK BİR ÜLKENİN KALKINMASIDIR”

Paylaştığı mesajda kooperatifçilik tarihi ve önemine değinen Mimar Yıldırım, kooperatifçiliğin, küçük sermayelerin bir araya gelerek mükemmel modeller kurabileceğini göstermek ve bu inanca sahip insanlara ilham vermek olduğunu aktardı.

Muzaffer Yıldırım’ın paylaşımı genel olarak şu yönde: “Sosyal bir oluşum olan kooperatifçilik ilk kez 21 Aralık 1844 yılında İngiltere’de kurulmuştur. Bu sebeple tüm dünyada 21 Aralık Günü “Dünya Kooperatifçilik Günü” olarak kutlanmaktadır.

Türkiye’de kooperatifçilik ise Osmanlı Devleti’nde, Mithat Paşa’nın kurduğu “Memleket Sandığı” olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Günümüzdeki Ziraat Bankası’nın temeli olan bu sistem, çiftçilerin dayanışma ve ekonomik birlikteliklerini esas alan bir sistem olarak kurulduğu için kooperatifçiliğin ilk adımları olarak değerlendirilir.
1969 yılında yürürlüğe giren “1163 sayılı Kooperatifler Kanunu” ile önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Türkiye’de ilk olarak tarımsal alanlarda yoğunlaşan kooperatifler, zamanla ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik sebepler ve yeni ihtiyaçlar nedeniyle faaliyet alanlarını genişletmiştir.

Kooperatifler, ortaklarının her türlü gereksinimlerini uygun koşullarla elde etmelerini sağlamak için kurulan, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliklerdir.

Ülkemizde birçok kooperatif türü olmasına rağmen en belirgin olarak iki alanda kooperatif türü akla gelmektedir; Bunlar tarımda verimi ve kaliteyi artırarak çiftçiye yarar sağlamayı hedefleyen tarım kooperatifleri ve mülkiyet hakkına kavuşması için her türlü gelir seviyesindeki insanın başvurduğu yapı kooperatifleri.
Toplu konut yapı kooperatifleri ve Toplu İşyeri Kooperatifleri; insanların mülkiyet hakkını aracılık, tefecilik ve vurgunculuğa karşı örgütlenerek kurduğu fevkalade organizasyonlardır.
Kooperatifçilik bir ülkenin kalkınmasıdır.

Kooperatifçilik ortak çalışma kültürüdür.

Kooperatifçilik küçük yatırımcıların geleceğidir.

Kooperatifçilik güç birliğidir.

Kooperatifçilik istihdamdır.

Kooperatifçilik, küçük sermayelerin bir araya gelerek nasıl mükemmel modeller kurabileceğini göstermek ve bu inanca sahip insanlara ilham vermektir.
Ülke ekonomisinin güçlenmesi ve kentlerimizin gelişimi için kooperatifçilik desteklendiği takdirde, kooperatifçiliğin ülkemizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağı açıktır.
Güçlü Türkiye İçin Güçlü Kooperatifler diyerek, 21 Aralık Dünya Kooperatifçiler Günü’nü kutluyorum.”Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*