Fitil ateşi Konya’da yakıldı; Türkiye’ye yayılıyor


Son günlerde çıraklık ve stajyerlerin sigorta başlangıcının çıraklığa ve staja başladıkları tarihten olmasını istediği hak isteme mücadelesi Konya’da büyüyerek devam ediyor. Son olarak Konya’da hak mücadelesi adliyeye taşındı.

Çıraklık ve Staj Mağduriyeti Nedir

Çıraklık ve staj mağduriyeti, çırak ve stajyerlerin, yapmış oldukları çalışmaların karşılığında hak ettikleri sosyal güvenlik haklarının verilmemesi durumudur. Bu durum, çırak ve stajyerleri hem maddi hem de manevi olarak mağdur etmektedir.

Çıraklık ve staj, mesleki eğitim ve işgücü piyasasına giriş için önemli bir fırsattır. Çıraklar ve stajyerler, yaptıkları çalışmalarla mesleki bilgi ve beceriler edinmekte, iş deneyimi kazanmakta ve iş bulma şanslarını artırmaktadırlar. Ancak, bu fırsatlardan yararlanan çırak ve stajyerlerin, hak ettikleri sosyal güvenlik haklarının verilmemesi, onların mağdur olmasına neden olmaktadır.

Çıraklık ve staj mağduriyetinin başlıca nedenleri şunlardır:

Yasadaki eksiklikler: Çıraklık ve staj ile ilgili mevzuat, çırak ve stajyerlerin hak ettiği sosyal güvenlik haklarını tam olarak güvence altına almamaktadır. Örneğin, çırak ve stajyerler, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında olsalar da, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmamaktadırlar.

Uygulamadaki sorunlar: Çıraklık ve staj ile ilgili mevzuat, uygulamada tam olarak uygulanmamaktadır. Örneğin, işverenler, çırak ve stajyerlerin sigorta girişlerini yapmamakta veya eksik yapmaktadırlar.

Çıraklık ve staj mağduriyetinin giderilmesi için yapılması gerekenler şunlardır:

Mevzuatın iyileştirilmesi: Çıraklık ve staj ile ilgili mevzuat, çırak ve stajyerlerin hak ettiği sosyal güvenlik haklarını tam olarak güvence altına alacak şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir.

Uygulamanın iyileştirilmesi: Çıraklık ve staj ile ilgili mevzuatın uygulamada tam olarak uygulanması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Çıraklık ve staj mağduriyetinin giderilmesi, çırak ve stajyerlerin haklarının korunması ve mesleki eğitim ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması açısından önemlidir.

Çıraklık ve Staj Mağdurlarının Son Durumu

Çıraklık ve staj mağdurlarının son durumu, 2023 yılı Ekim ayında yapılan düzenlemeyle birlikte olumlu yönde gelişme gösterdi. Bu düzenlemeyle birlikte, çırak ve stajyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamındaki haklarının yanı sıra, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olma hakları da sağlandı.

Bu düzenlemeyle birlikte, çırak ve stajyerler, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında olduğu için, iş kazası veya meslek hastalığına uğramaları durumunda, sağlık hizmetlerinden yararlanma, iş göremezlik ödeneği alma, sakatlık aylığı alma gibi haklara sahip olacaklardır. Ayrıca, çırak ve stajyerler, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi oldukları için, emeklilik, yaşlılık, malullük, ölüm, işsizlik gibi sosyal güvenlik haklarından yararlanabileceklerdir.

Ancak, çırak ve staj mağdurlarının sorunlarının tamamı, bu düzenlemeyle birlikte çözülmüş değildir. Örneğin, çırak ve stajyerlerin sigorta girişlerinin eksik veya hatalı yapılması gibi uygulamadaki sorunlar devam etmektedir. Bu sorunların çözümü için, ilgili kurumların gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Çıraklık ve staj mağdurlarının sorunlarının tamamen çözülmesi için, mevzuatın iyileştirilmesi ve uygulamanın etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, aşağıdaki önlemlerin alınması faydalı olacaktır:

Mevzuattaki eksiklikler giderilmelidir. Çırak ve stajyerlerin hak ettiği sosyal güvenlik haklarının tam olarak güvence altına alınması için, mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Uygulamadaki sorunlar giderilmelidir. Çıraklık ve staj ile ilgili mevzuatın uygulamada tam olarak uygulanması için, gerekli denetimler yapılmalıdır.

Çıraklık ve staj konusunda farkındalık artırılmalıdır. Çıraklık ve stajın önemi ve çırak ve stajyerlerin haklarıyla ilgili farkındalık artırılmalıdır.

Bu önlemlerin alınmasıyla birlikte, çırak ve staj mağduriyetinin giderilmesi ve çırak ve stajyerlerin haklarının korunması sağlanacaktır.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*